רון גרליץ
מנהל שותף של עמותת סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי