פרופ' מנחם יערי
חבר ועד מנהל
 
מומחה לכלכלה וחבר המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית בירושלים. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד. חבר האקדמיה הישראלית למדעים בה גם שימש כנשיא בין השנים 2010-2004. חבר החברה לפילוסופיה האמריקנית. שימש כנשיא האוניברסיטה הפתוחה בין השנים 1997-1992. חתן פרס א.מ.ת. למדעי החברה לשנת 2012, פרס רוטשילד למדעי החברה לשנת 1994 ופרס ישראל לכלכלה לשנת 1987.