פרופ' פרד טאובר
יו"ר הועד מנהל 
 
פרופ' אבישי מרגלית
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' מנחם יערי
חבר ועד מנהל 
 
הילית זוויק
חברת ועד מנהל 
דורית רביניאן
חברת ועד מנהל 
 
אורני פטרושקה
חבר ועד מנהל