אורני פטרושקה
יו"ר הועד מנהל 
 
פרופ' פרד טאובר
חבר ועד מנהל 
 
דורית רביניאן
חברת ועד מנהל 
 
מאיה יעקבס
חברת ועד מנהל 
חיימי שניידר
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' יחיעם פריאור
חבר ועד מנהל