אורני פטרושקה
יו"ר הועד מנהל 
 
פרופ' פרד טאובר
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' אבישי מרגלית
חבר ועד מנהל 
 
דורית רביניאן
חברת ועד מנהל 
עו"ד גלעד שר
חבר ועד מנהל 
 
אלוף במיל' עמי איילון
חבר ועד מנהל 
 
דן רותם
חבר ועד מנהל 
 
מאיה יעקבס
חברת ועד מנהל 
חיימי שניידר
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' יחיעם פריאור
חבר ועד מנהל