אורני פטרושקה
יו"ר הועד מנהל 
 
פרופ' פרד טאובר
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' אבישי מרגלית
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' מנחם יערי
חבר ועד מנהל 
דורית רביניאן
חברת ועד מנהל