פרופ' פרד טאובר
יו"ר הועד מנהל 
 
פרופ' אבישי מרגלית
חבר ועד מנהל 
 
פרופ' מנחם יערי
חבר ועד מנהל 
 
הילית זוויק
חברת ועד מנהל