מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה

מולד הוא מרכז חשיבה ומכון מחקר עצמאי המוקדש להתחדשות רעיונית נוכח אתגריה ומשבריה של המציאות הישראלית. מטרת המכון היא להעשיר את החיים הציבוריים בישראל במחקר והגות ברמה הגבוהה ביותר, תוך טיפוח דור חדש של אינטלקטואלים ציבוריים החושבים במשותף על פתרונות לבעיות היסוד של ישראל. גישתו הייחודית של מולד מבוססת על שילוב בין ערכים ליברליים, גישה פוליטית ריאליסטית ומחויבות לישראל כמדינה יהודית בטוחה המעניקה שוויון ושייכות מלאים לכלל אזרחיה ומתקיימת בשלום בסביבתה. 

מדינת ישראל ניצבת בפני שורה של אתגרים אסטרטגיים כבדי-משקל המאיימים על יכולתם של אזרחיה לחיות חיים ראויים ומלאים בארצם: במישור המדיני-ביטחוני, התמשכות השליטה הישראלית בשטחים הפלסטיניים דוחקת את ישראל לבידוד בינלאומי, מעצימה את בידודה האזורי ומסכנת את יכולתה להמשיך להתקיים כמדינה דמוקרטית; במישור האזרחי, הישראליות הולכת ומאבדת את מקומה לטובת תפיסות שבטיות שאינן עולות בקנה אחד עם אורחותיה של קהילה אזרחית מודרנית; במישור החברתי-כלכלי, מתרחב אי-השוויון בין שכבה צרה של בעלי אמצעים לבין קבוצות הולכות ומתרחבות של אזרחים המשתכרים מעט מדי, משלמים הרבה מדי על צרכיהם הבסיסיים ואינם יכולים לסמוך עוד על רשת הביטחון החברתית של המדינה.

החברה הישראלית לא תוכל לאתגרים אלה ללא הבנה מעמיקה של סיבותיהם, לצד הבחנה בין פתרונות ממשיים לספינים פוליטיים ואשליות אידאולוגיות. בתקופה שבה הפוליטיקה הישראלית מצטיירת כזירת התגוששות בין אינטרסים צרים ולא פעם אף אישיים, יש לשאוף לשוב ולארגן את המערכת הפוליטית סביב מחלוקות רעיוניות וענייניות והצעות מדיניות מתחרות. השיח הפוליטי הנוכחי, אשר מצר את נקודת המבט ומצמצם את הדמיון הפוליטי של הציבור הישראלי, אינו הולם את האתגרים הקשים עמם חייבת ישראל להתמודד בשנים הקרובות. תקוותנו היא כי הרעיונות שצומחים במרכז מולד יסייעו לאזרחים לקבל את ההחלטות הדרושות לשם התחדשותה של הדמוקרטיה הישראלית.

עבודותינו מבוססות על מערך מחקר איכותי ורב-תחומי ומציעות לציבור הישראלי חלופות לתפיסות המיושנות והמקובעות הרווחות היום בישראל ואודותיה. מולד שומר על עצמאות מחשבתית ואינו מזדהה עם מפלגות, אישים או ארגונים פוליטיים. יחד עם זאת, מולד אינו מסתתר מאחורי כסות א-פוליטית ומאמין שהפתרונות לבעיותיה המדיניות, הכלכליות והחברתיות של ישראל יימצאו בתוך מערכת פוליטית דמוקרטית המבטאת את האינטרסים והרצונות האמיתיים של אזרחיה.

היסטוריה

מולד הוקם בשנת 2012 על-ידי אבנר ענבר ואסף שרון בשיתופם של אנשי\ות צוות ועמיתים\ות מהחברה האזרחית, האקדמיה והפוליטיקה הישראלית. בתוך זמן קצר החלה עבודת המרכז להשפיע על השיח הציבורי בישראל: מחקרים מקיפים שנכתבו במכון על מדיניות ההסברה הישראלית, על בעיית הבידוד הבינלאומי ועל רענון רעיון שתי המדינות זכו לסיקור מקיף ואוהד בתקשורת הישראלית והבינלאומית; מחקרי דעת הקהל שנערכים במכון מעת לעת תרמו לשינוי האסטרטגיה הפוליטית של מפלגות המרכז והשמאל; המחלקה הציבורית של מולד ייצרה כלים רבי-השפעה להפצה והנגשה של מידע אמין ואיכותי לציבור; הוצאת הספרים של מולד שהוקמה לאחרונה מחזקת את הבסיס ההגותי שעליו מושתתת עבודת המכון.