18.02.2014 ניתוח מאת יונתן לוי
 

מוסדות חינוך במאחזים הבלתי-חוקיים: עבירה על החוק הממומנת בכספי ציבור

מתחילת שנות ה-2000 פועלת במאחז הבלתי-חוקי אלישע מכינה קדם-צבאית המוכרת באופן רשמי על-ידי המדינה וממומנת על ידה. חומר רקע לקראת דיון בוועדת החינוך של הכנסת

מתחילת שנות ה-2000 פועלת במאחז הבלתי-חוקי אלישע מכינה קדם-צבאית המוכרת באופן רשמי על-ידי המדינה. על אף שהפעילות שלה מהווה הפרה חד-משמעית של חוקי התכנון והבנייה ושל תקנות משרד החינוך - ואף שולחת מסר בעייתי ביותר לצעירים המתחנכים בה - זוכה המכינה לתקצוב של מיליוני שקלים מהקופה הציבורית. היא לא לבד: במאחזים הבלתי-חוקיים פועלים עוד עשרות מוסדות חינוך הממומנים באופן שוטף מכספי משלם המסים הישראלי. למעשה, אזרחי ישראל משלמים עשרות מיליונים מדי שנה על הפרת חוק מאורגנת - בלי שאיש טורח ליידע אותם או לבקש את הסכמתם לשותפות בדבר עבירה.

 


כתבת מבט על דיון ועדת החינוך של הכנסת בתחקיר "מולד" על אלישע


המכינה הקדם-צבאית אלישע

 • המכינה הקדם-צבאית הוקמה באזור יריחו ועברה ב-1999 לתוך המאחז הבלתי-חוקי צופית-אלישע. מדובר במאחז לוויין של ההתנחלות נווה צוף-חלמיש, הנמצאת במועצה האזורית מטה בנימין. 
 • בתחילת דרכה כללה מסלול צבאי המיועד לצעירים לפני גיוס ולצדו מסלול משטרתי המיועד לחובשי כיפה שמעוניינים להשתלב בשורות המשטרה. לפני כשנה, בעקבות החלטה של היועץ המשפטי של המשטרה, הועתק מבנה המכינה המשטרתית מהמאחז הבלתי-חוקי אל תוך גבולות הקו הירוק1.
 • ככל המכינות המוכרות באופן רשמי על-ידי משרד הביטחון ומשרד החינוך, גם אלישע זוכה לתקצוב שוטף מכיסו של משלם המסים דרך תקציב משרד החינוך2. על-פי מידע שהתפרסם בערוץ 2, מדובר ביותר ממיליון שקל מדי שנה3. גם הקמת המכינה ורכישת המבנים המוצבים במקום בוצעה מכספי הציבור הישראלי - 1,450,000 שקל מתקציב משרד הבינוי והשיכון4.
 • הזרמת כספי ציבור לאלישע מתרחשת למרות שהמכינה פועלת במאחז בלתי-חוקי. תקצוב זה הוא פרי העלמת עין מתמשכת מצד גורמים ממשלתיים. משרד החינוך קבע תקנות ברורות המפרטות כיצד יש לפקח על פעילותן של מכינות קדם-צבאיות5. על-פי סעיף 10 לתקנות אלה, חייב המשרד לוודא כי המכינה הקדם-צבאית נבנית בהתאם לדיני התכנון והבנייה. כמו כן, נדרשת חוות דעת של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהמכינה נמצאת בתחום אחריותה.
 • לא זאת בלבד שהמוסד החינוכי נמצא במאחז שקיומו רומס באופן חד-משמעי את החוק, אלא שהוא אף טורח להבליט זאת: סרטון התדמית הרשמי של המכינה מציג בגאווה את צו הפינוי שקיבל המאחז, והוא אף נחתם בהצהרה "למרות הכל, הגענו לכאן"6. באתר החדשות "כיפה" נכתב מפורשות כי "מעבר להיותה של המכינה מוסד חינוכי המצליח לכבוש את יעדי הקצונה בצה"ל, יוצרת המכינה רצף התיישבותי בין היישוב עטרת לבין היישוב נווה צוף, ובכך היא מחזקת את האחיזה היהודית באזור"7. אפילו האתר הרשמי משרד החינוך מודה באופן גלוי באופי העברייני של המכינה ומכנה אותה "מאחז"8.

מוסדות חינוך נוספים במאחזים בלתי-חוקיים

המכינה הקדם-צבאית אלישע איננה אלא דוגמה בודדת מתוך רבות להזרמה שוטפת של כספי משלם המסים הישראלי אל יישובים בלתי-חוקיים. למעשה, אזרחי ישראל משלמים מאות מיליוני שקלים מדי שנה על מפעל המאחזים העברייני - בלי שאיש טורח ליידע אותם או לבקש את הסכמתם להשתתפות בדבר עבירה. לא רק הכשרת השטח והקמת המאחזים ממומנת על-ידי כספי משלם המסים אלא גם שלל מוסדות הציבור הפועלים שם.

את המימון הציבורי שלהם מקבלים מוסדות חינוך אלה מהמדינה תוך הטעיה מכוונת ושיטתית של משרד החינוך. הם עושים זאת באמצעות רישום גן הילדים או הישיבה התיכונית תחת השם של ההתנחלות הסמוכה, שנמצאת מרחק מאות מטרים ולעתים אפילו מספר קילומטרים מהמאחז. על מיקומם האמיתי של מוסדות אלה מעיד רק השם של המוסד החינוכי, שקרוי פעמים רבות על שם המאחז שבו הוא פועל. להלן כמה דוגמאות למוסדות חינוך כאלה.

 • הישיבה התיכונית "שערי שמיים" במאחז הבלתי-חוקי חרשה. סמל מוסד במשרד החינוך - 267724. כשבוחנים את מספר התלמידים במאחז או את מספר הישיבות במועצה האזורית בנימין, לא עולה כל הצדקה להקמת הישיבה התיכונית דווקא במאחז הבלתי-חוקי חרשה פרט לרצון להגדיל ככל הניתן את מספר תושבי הקבע שלו.
 • הישיבה התיכונית "אהבת חיים". סמל מוסד במשרד החינוך - 141291. ישיבה זו היא מאחז בפני עצמו, והיא ממוקמת בסמוך להתנחלות כוכב השחר שבבנימין. ממומנת ישירות על-ידי משרד החינוך.
 • אולפנת "גינת עדן" במאחז הבלתי-חוקי מבואות יריחו. מופעלת על-ידי עמותה הממומנת בידי משרד הרווחה בכ-1.5 מיליון שקל בשנה9.
 • בית המדרש של המאחז הבלתי-חוקי גבעת אסף. שלוחה של ישיבת "מרכז הרב" שבירושלים. האתר הרשמי של הישיבה הירושלמית, שנתמכת על-ידי משרד החינוך10, מצניע את קיומה של השלוחה הבלתי-חוקית.
 • ישיבת ­­"תומכי תמימים" במאחז הבלתי-חוקי מצפה יצהר. ישיבה של חב"ד שנתמכת על-ידי משרד החינוך11.
 • גני ילדים, הממומנים בכספי ציבור ופועלים במאחזים:  עמונה (שני גנים, סמלי מוסד: 221739, 418772), חרשה (שני גנים, סמלי מוסד 246421, 194308), קידה (שני גנים, סמלי מוסד 451526, 372474), גבעת הראל (סמל מוסד 197673), אש קודש (סמל מוסד 462895) ועדי עד (סמל מוסד 418814).
 

קובוביץ, יניב. "המשטרה תפנה מכינה שפועלת במאחז הבלתי-חוקי צופית", הארץ, 30.3.12. http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1675611

2 חוק המכינות הקדם-צבאיות תשס"ח 2008 קובע כי המכינות יתוקצבו על-ידי משרד החינוך ומשרד הביטחון. הוראת משהב"ט מס' 59.27: "מכינות קדם צבאיות - יעדים, כללי הכרה וסיוע" מגדירה את חלוקת הסמכויות בין שני המשרדים בפיקוח על המכינות.

3 חמו, אוהד. "מדוע המדינה מממנת מאחז לא חוקי?", חדשות ערוץ 2, 17.12.13. http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-aa31b1ebbc10341004.htm

4 הנתונים מתוך הדו"ח בנושא מאחזים בלתי-מורשים שנכתב בידי עו"ד טליה ששון, אומץ על-ידי משרד הביטחון ואושר על-ידי ממשלת ישראל. http://tinyurl.com/oly644g

5 מתוך "תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית), התש"ע - 2009"

6 סרטון של המכינה: http://www.youtube.com/watch?v=Q3dUA2tbVeg

"מצעד המכינות הקרביות של הציבור הדתי", כיפה, 9.5.11. http://www.kipa.co.il/now/44915.html

8 אתר המכינות הקדם-צבאיות של משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mechinot_Kdam/Mechinot/elisha.htm

10 ראו רשימת התמיכות של משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MT/TmichotMisrad

11 שם.

 
שתף מאמר זה