רכיבים חיוניים בדיפלומטיה ציבורית יעילה
  מערך ההסברה: יחידות ותחומי פעולה
  
תיאום מסרי הסברה וניהולם
  
הסברה לא פורמלית
  
שיתופיות ומיתוג
  
שיתוף פעולה ארוך טווח
  
אסטרטגיית תקשורת רב-ממדית
  
דינמיות והתמודדות עם משברים
  
מיקוד אסטרטגי
מערך ההסברה

אגף במשרד ראש הממשלה שאחראי לפעולות ההסברה של ישראל ולדוברות משרד ראש הממשלה

במערך שתי זרועות העובדות בשיתוף פעולה: מטה ההסברה הלאומי ויחידת התקשורת והדוברות.

תפקידי המערך: עבודה עם כלי התקשורת בארץ ובעולם, עם יחידות ההסברה ועם אנשים ומוסדות פרו-ישראליים ברחבי העולם; תפעול אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות של משרד ראש הממשלה. באופן רשמי עוסק מערך ההסברה בנושאים ממלכתיים ולאומיים בלבד ולא בנושאים פוליטיים או מפלגתיים.

 
מטה ההסברה הלאומי
  
 
 

המטה מתאם בין גופי הדוברות הרשמיים של מדינת ישראל כדי לגבש מדיניות הסברה ומסרים אחידים. באחריות המטה נמצאים יועץ ראש הממשלה לתקשורת ערבית, מחלקת האינטרנט והניו-מדיה ורכזי הסברה מדיניים, ביטחוניים ואזרחיים. מטה ההסברה הלאומי עומד בקשר רציף עם אנשים ומוסדות פרו-ישראליים רבים הפועלים בישראל וברחבי העולם, ומשתף אתם פעולה בקידום מטרות מדינת ישראל ועמדותיה. המטה מעביר לאנשים ומוסדות אלה את עיקרי מסרי ההסברה של מדינת ישראל, ומסייע להם בהפקת חומרי הסברה אשר יסייעו בהפצת מסרים אלה.

המטה מדגיש את העבודה ברשתות החברתיות בשל התפיסה שיצירת תקשורת ישירה ובלתי אמצעית עם הציבור הרחב בעולם תסייע להעברה אמינה ויעילה של מסרי ההסברה של מדינת ישראל. בדומה לפורום ההסברה הלאומי, מטה ההסברה מקיים מפגשים קבועים של פורום ניו-מדיה כדי לקדם את העבודה באינטרנט וברשתות החברתיות.

 
פורום ההסברה
  
 
 

פורום באחריות מטה ההסברה שבסמכותו לקבוע את מדיניות ההסברה הישראלית בנושאי פנים וחוץ. כל גורמי ההסברה והדוברים הרשמיים של מדינת ישראל בארץ ובעולם אמורים לפעול בהתאם לעמדות, למסרים ולתגובות שמגבש בפורום

תפקידי הפורום:

1. הסברה יזומה (תדריכים, כתיבת חומרים).
2. הגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין מוסדות
ההסברה במשרד ראש הממשלה ובמשרד החוץ
למוסדות ההסברה הביטחוניים.
3. הסברה לאוכלוסיות ערביות.
4. הרחבת שיתוף הפעולה עם ארגוני הסברה
וולונטריים.
5. הסברה באינטרנט.

בפורום ההסברה שותפים ראש מטה ההסברה, דובר
צה"ל, דובר המשטרה, דוברי משרד החוץ, הביטחון
והפנים, נציג משרד החוץ, יועצי התקשורת של
דוברים אלו ונציג לשכת העיתונות הממשלתית.

 

 
משרד החוץ
  
 
 

(אגף תקשורת והסברה)

האגף אמון על ההסברה במשרד החוץ. האגף
אחראי לקשר של מדינת ישראל עם ערוצי
התקשורת המסורתית והניו-מדיה מישראל
ומחוץ לארץ ועל קשרי הציבור. מטרת האגף היא
לחשוף לעולם את הנרטיב הישראלי במלואו ועל
כל גווניו. האגף הוא חלק ממערך הדיפלומטיה
הציבורית של משרד החוץ.

תחומי פעילות האגף: עיתונות ודוברות, הפקת
חומרי מידע, דיפלומטיה דיגיטלית, הסברה
ומיתוג וחברה אזרחית (מאבק בדה-לגיטימציה).

 
משרד ההסברה והתפוצות
  
 
 

משרד ממשלתי (לשעבר המשרד לתפוצות, חברה ומאבק באנטישמיות)

תפקידי המשרד:

1. הגברה ניכרת של המאמץ הלאומי למלאכת ההסברה.
2. רתימת אזרחי ישראל ויהדות התפוצות לדיפלומטיה ציבורית מתוך הדגשת המאבק בדה-לגיטימציה.

תחומי פעילות המשרד: הסברה (דיפלומטיה ציבורית), חברה ותפוצות, מרכז ההסברה, לשכת הפרסום הממשלתית ולשכת העיתונות הממשלתית.

 
חטיבת דובר צה"ל
  
 
 

החטיבה מייצגת את צה"ל במגעים עם התקשורת הישראלית והעולמית ונחשבת חלק ממערך ההסברה

תפקיד החטיבה: קידום הסברה באינטרנט באמצעות תא ניו-מדיה המפעיל אתר ובלוג רשמי בשפה האנגלית; ערוץ יו–טיוב שבו מתפרסמים סרטונים רלוונטיים; פרופיל טוויטר שבו נמסרים עדכונים קצרים ועמוד פליקר המאגד תמונות הקשורות לצה"ל.

 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל
  
 
 

ארגון יהודי כלל עולמי העוסק גם בהסברה, בעיקר באמצעות נציגים לא רשמיים

מתפקידי הסוכנות: גיוס, הכשרה והשמת 'שליחים' ישראלים במדינות בעולם למטרות הסברה וחינוך; הטסת מאות אלפי יהודים מרחבי העולם לישראל במסגרות שונות ('תגלית', 'מסע' ועוד) כדי שיהפכו לשגרירי רצון טוב לישראל.

 
משרד התיירות
  
 
 

משרד ממשלתי האחראי לפיתוח ולשיווק התיירות במדינת ישראל

תפקידי המשרד: פיתוח וניהול אסטרטגיית מיתוג לעידוד תיירות לישראל.

תחומי פעילות המשרד: לשכות להפצת מידע וחומרי פרסום על ישראל; סמינרים וסיורים לימודיים; עתונות ויחסי ציבור; סיוע לחברות תיירות בשיווק ישראל כיעד מועדף.