22.11.2012 מחקר

סקר מולד 2012

סקר מיוחד שנערך עבור מולד מגלה דעה שלילית בקרב אחוזים ניכרים מהציבור ביחס לשמאל כ"מותג" שנתפס כמנוכר וחסר יכולת, ובמקביל תמיכה ציבורית רחבה בעמדות שמייצג השמאל הפוליטי

באביב  2012 ערך "מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה" סקר דעת קהל רחב היקף בציבור הישראלי, בעזרת חברת הסקרים האמריקנית (GBA (Gerstein Bocian Agne. בסקר נבחנו עמדות  בנושאים הנוגעים למחנות פוליטיים ולסוגיות פוליטיות. בין היתר נבחן הדימוי הציבורי של הגושים הפוליטיים בישראל, עמדות הציבור בנושאים מרכזיים וזיהוי עמדות והצעות מדיניות עם השמאל או עם הימין. הסקר נועד להציג תמונת מצב של הנוף הפוליטי הישראלי, אך לא דרך נקודת המבט המקובלת של מפלגות ופוליטיקאים אלא באמצעות התמקדות בנושאי הליבה של החיים הציבוריים בישראל.

ברקע לסקר, התחושה הרווחת כי השמאל חדל להוות גוש פוליטי רלוונטי עבור אחוזים ניכרים מהציבור הישראלי. תחושה הזוכה לגיבוי מצד תוצאות הבחירות לאורך שני העשורים האחרונים שראו ירידה נמשכת בכוחו של השמאל, תוך התחזקות של גוש המרכז ושימור עצמת הימין.

תוצאות הסקר מגלות כי השמאל אכן סובל מדימוי שלילי בקרב מרבית הציבור ובפרט בקרב צעירים, בשעה שהעמדה ביחס לימין מתחלקת שווה בשווה. השמאל אמנם נהנה מדימוי חברתי חזק ומתמיכה בשוויון, אך סובל משלוש בעיות יסוד בעיני הציבור: ניכור, חוסר אונים בתחום הבטחוני וחוסר יכולת למשול.

מאידך גיסא, הסקר מעלה כי על אף שהשמאל סובל מדימוי שלילי באופן כללי, זה אינו המצב ביחס לדעות הפוליטיות המאפיינות את המחנה בשתי סוגיות המפתח של הפוליטיקה הישראלית: בטחון וכלכלה. כמחצית מהציבור רואה חשיבות קריטית בהסדר מדיני ואחוז דומה מחזיק בעמדות המפתח הכלכליות של השמאל. בחלק מתתי הסוגיות של שאלות אלה, ניכרת תמיכה גבוהה עוד יותר בעמדות של המחנה הליברלי-שמאלי כמו בשאלות של חתירה לצמצום פערים כלכליים, מימון ישיבות וכו'. כמו כן, הסתבר כי מרבית הציבור יודע לזהות בין השמאל לבין אותן עמדות שצויינו כחיוביות על ידו.

הסקר מצביע על כך שהשמאל כמחנה איננו ממצה את הכוח האלקטורלי הפוטנציאלי שטמון בעמדותיו, ומעלה את האפשרות כי המפתח לשיקום כוחו הוא בחידוד ההבדלים בין הגושים הפוליטיים באופן שיתאם את עמדות הציבור. בנוסף, ניתן להסיק מהתוצאות כי השמאל הישראלי על מוסדותיו, ארגוניו ונציגיו זקוק לשידוד מערכות, שיכלול התחדשות רעיונית וחילופי אישים, שיאפשר לו להציע קווי מדיניות והצעות פעולה אחראיות ומעשיות שישקמו את אמון הבוחרים ביכולותיו.

 
שתף מאמר זה
קבצים להורדה