מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
ניתוח ופרשנות
18.09.2013 מאת מיכל ברק
18.09.2013 מחקר

לקראת שיקום מקצוע האזרחות

בארבע שנותיו כשר החינוך העביר גדעון סער את מערכת החינוך פוליטיזציה חסרת תקדים. במוקד המהלך עמדו לימודי האזרחות. כעת מוטל על שר החינוך החדש לתקן את שקילקל קודמו. כך עליו לעשות זאת

במהלך ארבע שנות כהונתו כשר החינוך הוביל גדעון סער מהלך חסר תקדים של פוליטיזציה במערכת החינוך. בין השאר, הפך סער את לימודי האזרחות לזירת קרב פוליטית ושינה את אופיים וייעודם. זאת עשה באמצעות יו"ר המזכירות הפדגוגית מטעמו, ד"ר צבי צמרת, שפיטר את המפקח על המקצוע, החליף את ועדת המקצוע וכן הוביל כתיבה מחדש של תוכנית הלימודים.

בשנים האחרונות הפך החינוך לאזרחות ולהיכרות עם שיטת המשטר הדמוקרטית למזוהה עם השמאל, ועל-כן סומן כמטרה למאבק פוליטי. תוכנית הלימודים החדשה מדגישה דיון בהצדקות לאופיה הלאומי-יהודי של המדינה. דגש מיוחד ניתן לחיזוק הגאווה הלאומית וליצירת הזדהות עם הפרויקט הציוני.

כך הפכו לימודי האזרחות לענף נוסף של לימודי ההיסטוריה, המקרא וידיעת הארץ, תוך נטישת מטרתו המקורית של המקצוע: עריכת היכרות בין התלמידים לבין המנגנונים הדמוקרטיים שעליהם מושתתת מדינתם ועידוד חשיבה ביקורתית עצמאית באשר לתפקודם.

בעשותה כן משקפת תוכנית הלימודים החדשה חרדה עמוקה מפני ערעור זהותם הלאומית-ציונית של התלמידים, ומשדרת לצעירי ישראל את המסר המוטעה והבעייתי שלפיו אופיה הלאומי של המדינה עומד בסתירה מהותית לשיטת המשטר הדמוקרטי. גישה זו מטילה על התלמידים להכריע בין זהותם הלאומית-יהודית לבין זהותם הדמוקרטית-ישראלית, המקיימות זו עם זו יחסים דיכוטומיים מתוחים.

זוהי תפיסה מסוכנת, משום שהיא משטחת את לימודי האזרחות, מזניחה את החשיבה הביקורתית, ממעיטה בחשיבות של היכרות עם מיעוטים - וחמור מכל, משחררת את התלמידים מהתמודדות עם מורכבותה של המציאות הישראלית.

לאורך השנים סבל המקצוע מנחיתות יחסית למקצועות מדעי הרוח האחרים. השעות המעטות והנדירות שכן הוקדשו בתוכנית הלימודים הקודמת לעיסוק בערכים דמוקרטיים הוסבו, כאמור, לעיסוק מוגבר בהצדקות לקיומה של מדינת ישראל. מכאן שבמצב הנוכחי החינוך לאזרחות שלו זוכים צעירי ישראל דל מתמיד.

לפיכך, על שר החינוך החדש להתחיל בהקדם האפשרי בתהליך של שיקום מקצוע האזרחות: לדאוג למינוי מפקח חדש, להחליף את ועדת המקצוע ולאיישה באנשי חינוך ואקדמיה המייצגים מגוון רחב של תחומי דעת, השקפות עולם וקהילות. בנוסף, מן הראוי שישלוף מן המחסנים ויישם את דו"ח הוועדה הציבורית בנושא חינוך לחיים משותפים בין יהודים לערבים בישראל. עליו להוביל לכך שהדגש במקצוע יושם שוב על האזרחות עצמה - שיטת המשטר, מטרותיה ועקרונותיה.

לקריאת המסמך המלא לחצו כאן