פקדה אבבה
עמית מחקר
 
פעיל פוליטי ודוקטורט לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב - בבית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע. עבודת התזה שלי מנסה לחקור את האפשרות והיתכנות של פילוסופיה מחוץ למורשת, תרבות ולשפה אירופאית. הנושא של מחקר זה הוא בשיח המתפתח בפילוסופיה בת זמננו לא רק בניסיון לפתח קריאה גלובלית ולא אנתרופוצנטרית בהיסטוריה של הפילוסופיה אלא גם בחשיבות המכרעת של קו חשיבה זה בשורה של שדות תיאורטיים, חברתיים, ופוליטיים. בנוסף, אני גם חבר בקבוצת המחקר "כשהלוקלי משיב מבט אל הגלובלי" במכון ון ליר בירושלים.