פרופ' אפרים קליימן
 

פרופסור אמריטוס לכלכלה, האוניברסיטה העברית. השתתף במשא ומתן בין ישראל לאש"ף בפריז ב-1993/94.