לספרים נוספים בהוצאת מולד   
"ספרו של חיים גנז 'ציונות שוויונית' מציע ניתוח שיטתי ראשון מסוגו של עקרונות היסוד של הציונות ושל מעמדה המוסרי כתנועה רעיונית ומעשית בראי ההיסטוריה".
חיים גנז
חיים גנז

חיים גנז הוא פרופסור לפילוסופיה של המשפט והמוסר באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר במרכז מולד ובמכון שלום הרטמן. בשנת 2012 זכה בפרס חשין למצוינות בחקר המשפט ובפרס מפעל הפיס על שם לנדאו בתחום מדע המדינה ויחסים בינלאומיים. ספרו "תאוריה פוליטית לעם היהודי" זכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תשע"א-תשע"ב

ספר חדש

ציונות שיוויונית

חיים גנז

על הספר

הציונות היא האידיאולוגיה הפוליטית השלטת בישראל. אולם בשיח הציבורי בישראל אין כמעט כל דיון במאפייניה הרעיוניים של הציונות. ספרו של חיים גנז "ציונות שוויונית" מציע ניתוח שיטתי ראשון מסוגו של עקרונות היסוד של הציונות ושל מעמדה המוסרי כתנועה רעיונית ומעשית בראי ההיסטוריה. ספרו של גנז הוא כתב הגנה על זכותם של היהודים להגדרה עצמית לאומית בארץ ישראל תוך ביקורת מהותית על אופן מימושה של זכות זו בפועל.

פרקים א' ו-ב' של הספר מוקדשים לבחינת עקרונות היסוד של הציונות: לאחר סקירה היסטורית קצרה של הרקע לעליית הציונות, מבסס גנז את מובחנותם של היהודים כקבוצה לאומית אתנו-תרבותית, את זכותם להגדרה עצמית מדינית ואת תקפות דרישתם לממש הגדרה זו בארץ ישראל דווקא. כפי שמראה גנז בפרקים אלה, הפרשנות הליברלית של הלאומיות מספקת תמיכה ועיגון לעקרונות אלה, בה בשעה שהיא דוחה כמה מההצדקות והפרשנויות הניתנות להן בישראל של ימינו. פרק ג' מתמקד בפירוש ההגמוני של זכות ההגדרה העצמית היהודית הרווח בישראל כיום ומראה שבסיסו המוסרי צר ומוגבל: הוא תקף באופן זמני וגם זאת, רק בתחום הדמוגרפי והביטחוני. החלה גורפת יותר שלו עלולה להפוך את הפלסטינים אזרחי ישראל לנוכרים במולדתם, ולכן סותרת את העקרונות השוויוניים שעליהם מושתתת תפיסת הציונות הצודקת לפי גנז. פרק ד' עוסק בשאלת חלוקת הארץ בין היהודים לפלסטינים, ובכלל זה, שאלת זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. לטענתו של גנז, צדקת הציונות תלויה בהכרתה בזכותם של הפלסטינים למדינת לאום משלהם, והדרך הטובה ביותר לממש זכות זו היא על בסיס קווי 67'. ישראל צריכה להכיר בחלקה ביצירת בעיית הפליטים הפלסטינים ולקחת חלק בתיקונה, אולם לפליטים לא שמורה זכות השיבה לתחומי מדינת ישראל. פרק ה' מפרט את השלכות תפיסת הציונות השוויונית  ביחס לאזרחי ישראל הלא-יהודים בכלל ולמדיניות ההגירה שראוי למדינת ישראל לאמץ בפרט. גנז מגן על זכותה של ישראל להקנות ליהודים יתרון בכניסה לארץ ובהתאזרחות בה, אך דוחה את הגישה הבאה לידי ביטוי בחוק השבות הקיים כיום, שלפיה ההתאזרחות בישראל שמורה לכל היהודים ורק ליהודים. 

אם מדינת ישראל לא תשכיל לאמץ את התפיסה השוויונית של הציונות ולפעול לפיה, טוען גנז, יעורער הבסיס המוסרי האיתן עליו היא מבוססת ויעורער גם עתידה.

שתף ספר זה

"הניתוח הפילוסופי השיטתי הראשון של המפעל הציוני בכללותו, על כל תקופותיו וממדיו הפוליטיים - מוסריים... לבטח מקורי ולבטח חשוב".

פרופ' מייקל וולצר

המכון ללימודים מתקדמים, פרינסטון

"הויכוח על צדקתה המוסרית של הציונות היה מקבל פנים אחרות וטובות במידה ניכרת אם אלה המעורבים בו היו לוקחים לתשומת לבם את הספר הנועז הזה".

 

פרופ' אבישי מרגלית
המכון ללימודים מתקדמים, פרינסטון והאוניברסיטה העברית בירושלים

"בשדה המוקשים של הפולמוס הנוכחי על אודות הצלחותיה וכישלונותיה של הציונות, תרומתו של גנז מתייחדת כניתוח שיטתי חסר תקדים בעומקו. היא ראויה לתשומת לב פוליטית ואינטלקטואלית רצינית ביותר".

פרופ' גדעון שמעוני

האוניברסיטה העברית בירושלים

"ספרו של גנז יותר שאפתני, נועז ומורכב מרוב הניסיונות האחרים להציע גרסה חדשנית ואינקלוסיבית של פוליטיקה דמוקרטית בישראל ועל כן הוא גם יותר מאתגר מהם, גם אם נותר בעייתי בדרכו".

 

ד"ר בשיר בשיר

האוניברסיטה העברית בירושלים